-

  |  العربية  |  English
جستجو
اخبار
بازدید رئیس مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر زهادت و هیئت همراه از چاپخانه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی بازدید رئیس مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر زهادت و هیئت همراه از چاپخانه مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

بازدید رئیس مجتمع علوم قرآن و حدیث، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، شورای معاونین و اعضای هیئت علمی و همراهان از واحدها و چاپخانه انتشارات بین المللی المصطفی بازدید رئیس مجتمع علوم قرآن و حدیث، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی، شورای معاونین و اعضای هیئت علمی و همراهان از واحدها و چاپخانه انتشارات بین المللی المصطفی

چاپ اول کتاب ترجمه خطبه غدیر به زبان اردو چاپ اول کتاب ترجمه خطبه غدیر به زبان اردو نویسنده ذاکر رئیس اعظم شاهد مترجم اثر ذوالفقار علی زیدی