فهرست منشورات
نياز سنجی تربيتی خانواده‌های طلاب غير ايرانی (همسران و فرزندان)
ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
مولف/مترجم : محسن طوسی
تعداد صفحات : 191
قطع : رقعی
نوع جلد : شوميز
تاریخ نشر : 1394/09/30
نوبت چاپ : 1
تعداد : 300
شابک : .
شناسه ملی : .
زبان کتاب : فارسی
کد خرید کتاب : BP0661
قیمت (ریال) : 100000
مقدمه و فهرست مطالب : دانلود فايل
تحقيق حاضر از دو بخش نظری و پيمايشی (مصاحبه‌ای) تشکيل شده است. اطلاعات بخش نظری به روش اسنادی با مراجعه به آمار ثبت شده تعداد خانوارها و تعداد اعضای خانواده‌ها تهيه شده است. اطلاعات بخش پيمايشی نيز از جامعه آماری تحقيق و گرد‌آوری شده است. در اين تحقيق نيز به‌دليل حساسيت موضوع و برای بالابردن دقت کار و به دست آوردن نتايج عينی‌تر و مطابق با واقع، از روش مصاحبه باز که يکی از موفق‌ترين شيوه‌های انجام تحقيقات اجتماعی در ايران است، استفاده شده است. مصاحبه باز (open end) از نوع قيفی بوده که از کل به جزء و از سطحی به عميق تنظيم شده است.
>
.