فهرست منشورات
نظريه اخلاقی امر الهی در تاريخ فلسفه و متون مقدس اديان ابراهيمی
ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
مولف/مترجم : رحيم دهقان سيمکانی
تعداد صفحات : 415
قطع : وزيری
نوع جلد : شوميز
تاریخ نشر : 1394/01/29
نوبت چاپ : 1
تعداد : 300
شابک : 9789641955368
شناسه ملی : 3774056
زبان کتاب : فارسی
کد خرید کتاب : BP0575
قیمت (ریال) : 190000
مقدمه و فهرست مطالب : دانلود فايل
نظریۀ اخلاقی امر الهی، از جمله نظریات مهم و چالش برانگیز در حوزۀ فلسفۀ اخلاق است که همواره اذهان بسیاری از فیلسوفان و متألّهان را به خود مشغول ساخته است. این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی تاریخی بحث، این نظریه را به متون مقدس ادیان ابراهیمی عرضه نموده و رویکرد این متون و tمفسّران آنها به تقریرهای مختلف این نظریۀ اخلاقی را با نگاهی پدیدارشناسانه و بی طرفانه مورد تحلیل قرار دهد. از محتوای آنچه در این کتاب بررسی شده، به دست می آید که دیدگاه‌های اسلامیِ مربوط به این مسئله، در مقایسه با دیدگاه‌های اندیشمندان یهودی و مسیحی، از نوعی انسجام و یکپارچگی نسبی برخوردار است. به نظر می رسد که یکپارچگی موجود در اندیشۀ اسلامی، ناشی از دفاع یکنواخت متن مقدّس قرآن کریم از نظریۀ استقلال اخلاق، و عدم انسجام اندیشمندان یهودی و مسیحی، به دليل فقدان موضع مستقلّ مجموعۀ عهدین در قبال این نظریه باشد.

.