آخرین بروزرسانی :‌ پنجشنبه 20دی 1397

| العربية | English

فهرست منشورات
مبانی فقهی مشروعيت عزاداری امام حسين(ع) از ديدگاه اهل سنت
ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
مولف/مترجم : سيد محمد يعقوب موسوی
تعداد صفحات : 169
قطع : رقعی
نوع جلد : شوميز
تاریخ نشر : 1397/02/10
نوبت چاپ : 3
تعداد : 300
شابک : 9789641954309
شناسه ملی : 3804389
زبان کتاب : فارسی
کد خرید کتاب : BP0616
قیمت (ریال) : 130000
مقدمه و فهرست مطالب : دانلود فايل
عزاداری عبارت است از اظهار اندوه و حزن در قالب‌های مختلف همچون گريه، همنوايی، تشكيل مجالس ياد بود، مرثيه خوانی، نوحه خوانی و... . برخی از مراسم‌ها كه توسط عوام و در اثر سهل انگاريها در عزاداری امام حسين(ع) وارد شده‌اند نه تنها از مصاديق سوگواری برای امام حسين(ع) به شمار نمی‌آيند که از آفتهای آن نيز محسوب می‌شوند. بر مشروعيت عزا داری امام حسين(ع) بر طبق مبانی فقهی اهل سنت ادله زيادی جود دارد. منكران مشروعيت عزاداری امام حسين(ع) و ساير معصومين(ع) ممكن است به روايات نهی از گريه بر مردگان و فعل خليفه دوم استناد كنند. اين مستندات با چالش جدی مواجه است؛ چراکه روايات صحيح و صريحی در برابر اين مستندات قرار دارد. افزون بر آن که فعل خليفه دوم مورد نکوهش مستقيم پيامبر(ص) و برخی از صحابه قرار گرفته است.
.