آخرین بروزرسانی :‌ سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 | العربية | English

فهرست منشورات
انديشه‌های استاد مطهری ج1 (تکامل اجتماعی انسان در تاريخ)
ناشر : مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)
مولف/مترجم : سيد امرالله حسينی مومن زاده
تعداد صفحات : 584
قطع : وزيری
نوع جلد : جلد سخت
تاریخ نشر : 1396/10/10
نوبت چاپ : 2
تعداد : 300
شابک : 9789641953487
شناسه ملی : 3963235
زبان کتاب : فارسی
کد خرید کتاب : BP0586.j1
قیمت (ریال) : 325000
مقدمه و فهرست مطالب : دانلود فايل
ملاک بهره‌وری، کارایی و اثربخشی یک اندیشه، میزان توجه، مراجعه و ارجاع اهل تحقیق بدان اندیشه می‌باشد. بی‌تردید آرا‌ واندیشه‌های استاد مطهری از این ویژگی برخوردار است. از طرفی گستردگی و پراکندگی موضوعات مختلف درآثار ایشان، احاطه به همه نظریات با همه جوانب را با دشواری مواجه نموده است. لذا نیاز به تدوین مجموعه‌ای که در برگیرنده همه آرا و اندیشه‌های استاد مطهری به صورت موضوعی باشد، احساس می شد و مورد تأکید فراوان اهل علم وتحقیق قرار گرفته بود. مجموعه پیش رو کوششی است در جهت پاسخ بدین نیاز که در شش جلد موضوعی تدوین شده است. کتاب حاضر جلد نخست از این مجموعه است که دربردارنده آرا و اندیشه‌های استاد مطهری در مباحث انسان، جامعه، تاریخ و تکامل اجتماعی انسان درتاریخ می‌باشد. نظریه تکامل اجتماعی انسان دربردارنده این معناست که پایه و اساس شخصیت انسانی که مبنای تفکرات و گرایش‌های متعالی اوست، درمتن خلقت و با دست عوامل آفرینش نهاده شده و انسان ارکان اصلی شخصیت خود را از آفرینش دارد، نه اجتماع. جامعه، انسان را از نظر استعدادهای ذاتی یا پرورش می‌دهد، يا مسخ می‌کند. جامعه محل تجلی و مجال ظهور استعدادهای انسانی است و به عبارت دیگر روان‌شناسی انسان برجامعه شناسی او مقدم است. نوع انسان برای رسیدن به کمال خود گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می سازد. نوعیت انسان مسیر روح جمعی را تعیین می‌کند و روح جمعی نیز در خدمت فطرت انسانی است؛ لذا جامعه‌ها نیز دارای نوعیت و ماهیت واحدند و به سوی غایت واحدی پیش می‌روند، تاریخ ماهیت انسانی دارد یعنی تاریخ را فطرت انسانی پیش می برد وتکامل انسان یک تکامل هدایت شده است؛ یعنی از یک هدایت درونی برخوردار است و آینده بشریت، جامعه جهانی تکامل یافته‌ای است که در آن، همه ارزش‌های امکانی انسان به فعلیت رسیده و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی و انسانیت اصیل خود خواهد رسید وحکومت نهایی جهان، حکومت حق و نابودی یکسره باطل است.
>
.