مدیر فن آوری انتشارات اعلام کرد
شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩

در صورت خرید اینترنتی از تخفیفات
ویژه بهره مند شوید:
25 % تخفیف کلیه کتابها
30 % تخفیف بالای پنجاه تومان
35 % تخفیف بالای نود هزار تومان
40 % تخفیف بالای صدو چهل هزار تومان

http://www.buy-pub.miu.ac.ir


 

خروج