برنامه های سال 99 انتشارات بین المللی المصطفی (ص) از زبان مدیریت انتشارات
شنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٩٩

1 راه اندازی چاپخانه دیجیتال در انتشارات بین المللی المصطفی(ص)
که مزایای ذیل را خواهد داشت
-خودکفایی انتشارات بین المللی المصطفی(ص) در حوزه چاپ کتاب
-ارزان و به صرفه تمام شدن هزینه در چاپ کتاب
-ارائه کتاب با قیمت مناسب و ارتقاء قدرت خرید کتاب برای طلاب
-تسریع در روند چاپ
-گام مؤثری در زمینه خودکفایی مالی انتشارات بین المللی المصطفی(ص)
2 طراحی و را ه اندازی چاپخانه تولید بنر که مزایای این طرح:
-ایجاد منابع پایدار و درآمد مناسب
-ارائه و خدمات دهی ارزان و مقرون به صرفه در حوزه چاپ بنر به
مراکز مختلف در جامعة المصطفی(ص)
3 راه اندازی سامانه جامع انتشارات بین المللی المصطفی(ص)
سامانه جامع انتشارات، برای شفاف سازی فرآیندهای انتشارات
میباشد که نیاز المصطفی و همچنین نیاز مولفان و همکاران را
برآورده خواهد نمود، که کلیه مراحل برای مراجع تولید و مولفان
قابل مشاهده خواهد بود.
4 معرفی آثار و کتب فاخر جامعة المصطفی (ص) موجود در انتشارات
بین المللی المصطفی(ص) از طرق مختلف به نهادها ومراکز داخل
و خارج کشور
5 برگزاری جلسه رونمایی برای هر کتاب با حضور مؤلف یا
مؤلفان و همچنین برگزاری جلسات نقد کتاب با هماهنگی
بخشهای مرتبط جامعة المصطفی(ص)
6 راه اندازی کتابخانه دیجیتال

 

خروج