چاپ اول کتاب اکراه در قتل از منظر فقه فریقین و قوانین کیفری افغانستان اثر محمد جواد صمیمی
چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩

اکراه در قتل (از منظر فقه فریقین و قوانین کیفری افغانستان)

اکراه در قتل، رافع مسئوليت کيفري است يا نه؟ در اين باره، دو ديدگاه وجود دارد، مشهور اندیشمندان اکراه در قتل را رافع مسئوليت کيفري نمي‌دانند؛ زیرا اکراه در قتل را به دلايل خاص، از اطلاق حديث رفع، استثنا کرده و رافع مسئوليت کيفري ندانسته و قتل ناشي از آن را مستوجب قصاص دانسته‌اند. ديدگاه غير مشهور، با استناد به اطلاق حديث رفع، اکراه در قتل را رافع مسئوليت کيفري دانسته و قصاص را منتفي و ديه را ثابت مي‌دانند. براساس این دیدگاه، اکراه در قتل، عنصر معنوی تحقق جرم را زايل مي‌کند، زيرا اکراه در قتل، رضايت شخص مکرَه را زايل کرده و اراده‌ وي را در حد عدم قرارداده و اراده اکراه‌کننده، جانشين اراده شخص مکرَه مي‌شود. بااين‌وجود، شخص مکرَه در صورت ارتکاب قتل ديگري قصاص نخواهد شد. بلکه او ديه را بايد بپردازد. به نظر مي‌رسد ديدگاه رافع مسئوليت کيفري بودن اکراه در قتل، از منطق حقوقي قوي‌تري برخوردار است.

لینک خرید کتاب https://b2n.ir/838686

 

خروج