چاپ اول کتاب بررسی تطبیقی تفاوت ها ی طبیعی زن و مرد از دیدگاه قرآن و پژوهش های علمی اثر محمد یونسی
چهارشنبه ١٧ دی ١٣٩٩

بررسی تطبیقی تفاوت های طبیعی زن و مرد از دیدگاه قرآن و پژوهشهای علمی

از نگاه اسلام ناب، رسیدن هر انسانی «اعم از زن و مرد» به رشد و سعادت خود، بدون تبعیض. عملی و امکان‌پذیر است؛ اما لازمه رسیدن هر یک از این دو جنس به خوشبختی واقعی، منوط به شناخت تفاوت‌های طبیعی و کارکرد متفاوت آنان از این طریق خواهد بود.
در این کتاب تلاش شده است متفاوت از ديگر تحقیقات به‌عمل‌آمده، با نگاه قرآنی و تطبیق دارد پژوهش‌های تجربی بر آن، به شاخصه های مهم تفاوت‌های طبیعی زن و مرد بپردازد تا از حيث کاربردی زمینه رشدِ معقول و الهي، زندگي خانوادگي و اجتماعي بشر فراهم گردد

لینک خرید کتاب

https://b2n.ir/672075

 

خروج