چاپ چهارم کتاب روش آموزش قرآن (روخوانی-تجوید- آداب تلاوت) اثر علی علیزاده سیاهگورابی
پنج شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٩روش آموزش قرآن ( روخوانی - تجوید-آداب تلاوت - عوامل موثر در موفقیت تدریس)

تدریس یک فرآیند است. در این فرایند، مثال متعلم، مثال یک دونده دوی استقامت است، نه دونده سرعت. نقش استاد نیز در این فرایند، مدیریت است؛ مدیریت تدریس و توانمند ساختن متعلم بر اساس اهداف آموزشی. دونده دوی استقامت باید با برنامه حرکت کند و انرژی خود را برای کل مسیر ذخیره نموده و مطابق نیاز از آن استفاده کند. امير المؤمنين على الله می فرمایند: "عمل کمی که ادامه یابد، بهتر از عمل بسیاری است که موجب خستگی گردد". این کتاب به صورت درسنامه برای تدریس در مراکز علمی مختلف، تدوین شده است و مباحث تجوید در آن بر محوریت سه اصل مهم در قرائت قرآن بیان شده است. هرچند مطالب کتاب مبتنی بر روش تدریس است، اما برای آموزش سطوح روخوانی و تجوید نیز قابل استفاده می باشد

لینک خرید کتاب https://b2n.ir/h80703

 

خروج