مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، زیر نظر معاونت پژوهشی جامعه المصطفی(ص) العالمیه، با هدف ترویج و گسترش معارف اسلامی و نشر کتاب‌های مورد نیاز داخل و خارج از کشور در حوزه علوم اسلامی و انسانی از سال 1379 آغاز به کار نموده و مفتخر است تاکنون 1276 عنوان کتاب چاپ اول منتشر نموده که بعضی از آنها به چاپ 12 نیز رسیده است. 340 عنوان از این آثار آموزشی و 936 عنوان آن پژوهشی می‌باشد.

       مراحل نشر آثار در مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) به شرح زیر است:

1. پذیرش اثر: نخست فایل wordکتاب، توسط اداره کل امور پژوهشی معاونت پژوهش جامعه المصطفی(ص) دریافت می‌شود و در صورت منطبق بودن مطالب کتاب با اهداف جامعه المصطفی(ص)، به شورای ممیزه نشر فرستاده می‌شود.

2. شورای ممیزه نشر: کتاب پس از تأیید داوری، برای تصمیم نهایی، وارد جلسه شورا شده و پس از تأیید و تعیین خط‌ مشی، در اختیار واحد انتشارات، برای انجام کارهای چاپ قرار می‌گیرد.

3. بخش انتشارات: در این بخش، آثار تأیید شده توسط شورای ممیزه نشر، به بخش ویرایش، صفحه‌آرایی و طراحی سپرده شده و سپس با نظارت دقیق، برای ادامه چاپ و نشر به چاپخانه تحویل می‌گردد.